Açık Rıza Metni

Web sitemize kişisel verilerinizi ilettiğinizde ve "onay" karesini tıkladığınızda, bunların işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızanızın bulunduğu kabul edilecektir. Bununla ilgili Veri Sorumsu tarafından yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak hususlar ve onay vereceğiz hususlar aşağıda yer almaktadır:

Sayın ilgili

  1. Modaslan Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. (Kısaca "Veri sorumlusu") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kısaca "KVK") 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız ile Veri Sorumlusu'nun sorumlulukları için yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, aşağıdaki konularda açık rızanızın alınması için bilgilendirmede bulunmaktayız:
  2. Veri Sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği

Modaslan Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Veri sorumlusu iletişim bilgileri : Anadolu Mah. Atıcılar Cad. No:44 Yıldırım/BURSA

TEL: 0224 364 97 00

Veri sorumlusu temsilcisi: Birgül YÖNDER

  1. Açık rıza bildirimi

Önceden kabul ettiğiniz Aydınlatma Metninde; kişisel verilerin işlenme amacı, kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ile hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında aydınlatılmış bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve gerektiğinde yurt dışına aktarılmasına açık rızanızın olduğunu kabul etmektesiniz:

- Kanun hükmü: Çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması.

- Sözleşmenin ifası: Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kaydedilmesi.

- Fiili imkansızlık: Bilinci kapalı kişinin kişisel sağlık bilgisi veya kaçırılan ya da kayıp kişinin konum bilgisi.

- Veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu: Bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.

- Aleniyet kazandırma: Evini satmak isteyen kişinin, satış ilanında iletişim bilgisine yer verilmesi.

- Hakkın tesisi, korunması, kullanılması: İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı boyunca saklanması.

- Meşru menfaat: Çalışan bağlılığını artıran ödül ve prim uygulanması amacıyla veri işlenmesi.

Diğer bazı örnekler;Tayin ve nakil işlemleri, sözleşmenin devri işlemleri, emeklilik işlemleri, yurt içinde ve yurt dışında seminer ve kursa katılınması, sözleşme kurulması, mal ve hizmet alımı, ürün satışı, reklam, tanıtım, pazarlama gibi sebepler gösterilebilir.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini ve işbu açık rıza metnini  okuduğumu, anladığımı ve herhangi bir etki altında kalmaksızın Modaslan Giyim Tekstil San ve Tic Ltd Şti. ’ne (Şirket) yapmış olduğum iş başvurusu sırasında ve yine e-ticaret işlemlerim esnasında paylaştığım kimlik bilgilerimi, iletişim bilgilerimi, özlük bilgilerimi, finans bilgileri, fiziksel mekan bilgileri, görsel ve işitsel kayıt bilgilerim, hukuki işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, müşteri işlem bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda belirtilen ve tarafıma verilen aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmesine, saklanmasına ve Şirket’in iştirakleri, tedarikçileri ve bağlı ortaklıkları ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmasına özgür irademle açık bir şekilde rızamı verdiğimi,onaylıyorum.